പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

21 September 2011

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है?

प्रिय बंधु, हम हिंदी अध्यापकों के बीच में भी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में गलत धारणाएं प्रचलित हैं . इसलिए में आपकी सहायतार्थ यह मेल भेज रहा हूँ . मेरा विश्वास है कि यह आपके लिए सहायक होगा .   रवि एम सरकारी हायर सेकंडरी स्कूल कदन्नाप्पल्ली कन्नूर 
राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है? इस विषय पर अध्यापक कहाँ रहते हैं? रविजी के पन्ने  here

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom