പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

02 September 2010

അധ്യാപകശാക്തീകരണ പരിപാടി sept 4,25

അധ്യാപകശാക്തീകരണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുമ്പോള്‍ കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ട പ്രധാന കാര്യം പഠനപ്രവര്‍ത്തന രിപ്പോര്‍ട്ട് ആണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താന്‍ കണ്ടെത്തിയ/അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മികവുകള്‍ ഏതൊക്കെ?അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ്/ പ്രപര്‍ത്തനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കനുഭവപ്പട്ട പരിമിതികള്‍/പ്രയാസങ്ങള്‍ ഏവ? അവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയി ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കണം. ഓരോ ക്ലസ്റ്ററില്‍ നിന്നും ചര്‍ച്ചയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ മികവായാലും പരിമിതിയായാലും ഇവിടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക. പൊതുചര്‍ച്ച നടക്കട്ടെ.
അതിനേക്കാള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്ത യൂണിറ്റിന്റെ സമഗ്രാസൂത്രണവും ദൈനംദിനാസൂത്രണവും തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തരം മികവുകള്‍ തന്റെ ക്ലാസുകളില്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനെപ്പറ്റിയും പരിമിതികള്‍ മറികടക്കേണ്ടതിനേപ്പറ്റിയും കുറച്ചുകൂടി ജാഗരൂകരായാല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകന്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങളായിരിക്കും.കുട്ടികള്‍ അധ്യാപകരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തേയും സ്നേഹിക്കുന്നു! തിരിച്ചും.നമുക്ക് പകരം കിട്ടുന്നത് സ്നേഹം മാത്രമല്ല, ഒരു ആയുസ്സ് മുഴുവന്‍ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന അഭിമാനം നിറഞ്ഞ ഓര്‍മ്മകളും.

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom