പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

11 December 2010

अब्दुल रज़ाक 
हृदय से कहता हूँ मैं।

1
भरतीय हैं दुनिया के सभी कोने में
सिर्फ भारत पर नहीं।

2
उत्तर मिला है मुझ को
अब भी क्यों पीछे है भारत?
मैं ने कुछ नहीं किया अभी तक
इनकी उन्नति केलिए।

3
निगोडे को
ताकत भी आजाने पर
नाश करेंगे मन से।

4
ईसा पर भरोसा रखता हूँ  तो
जेब पर ही नज़र रखता हूँ मैं।

5
मेरेलिए एक दुनिया है,
तेरेलिए भी।
पर
हमारे लिए कोई दुनिया नहीं ।

6
मैं नेक हूँ
तो
समाज भी
ठीक हैं।

7
जन्म लेते है सभी नारी होकर
जीते हैं कोई नर होकर।

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom