എസ്.എസ്.എല്‍.സി 97.99 ശതമാനം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിജയശതമാനം. 97.99 ശതമാനം. സേ പരീക്ഷ മേയ് 11 മുതല്‍ 16 വരെ . മെയ് ആറ് മുതല്‍ പ്ലസ് വണ്ണിന് അപേക്ഷ. മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പഞ്ചദിന പരിശീലനം.1st Spell: May.12-16,2nd Spell: May.18-22,3rd Spell: May.24-28.
Powered by Blogger.

01 December 2010

हाइस्कूल में हिंदी अध्यापक बनें
इस साल के हिंदी अध्यापक
Hindi Diploma in Language Education Course-2011 - 2012
General Quota
 - Self-Financing Quota

No comments:

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom