പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

31 March 2011

വാല്യുവേഷനില്‍ പ്രത്യേക ഇളവുകളൊന്നും കൂട്ടുകാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.
ഇത്തവണ അര മാര്‍ക്ക് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഗുണവും ദോഷവുമായി ഭവിക്കാം.
അനര്‍ഹമായ മാര്‍ക്ക് വീഴരുത് എന്നുതന്നെയാണ് നിര്‍ദ്ദേശം, ഇത് ഹിന്ദിക്ക് മാത്രമല്ല.
ആരും തോല്‍ക്കാന്‍ഇടയില്ല എങ്കിലും A+ കുറയുമെന്ന് ഭയപ്പെടാം.

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom