പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

14 July 2011

समध्वनीय शब्द, सुनिलजी से......


{ɶÉÖ ú  VÉÉxÉ´É® MÉɪÉ
{ÉÉxÉÒ   VÉ±É PÉb÷É
ºÉƦɴɠ  ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ PÉ]õxÉÉ
ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ   ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ näùxÉ
free full page download kare

6 comments:

हिंदी मंत्रणसभा,कोट्टारक्करा said...

റസാക്ക്ജി
ഈ ഫയല്‍ പ്രൈവറ്റെന്നാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്.

MALAPPURAM SCHOOL NEWS said...

sorry sir,
ഫയല്‍ പബ്ലിക് ആക്കാന്‍ മറന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു.
sorry 4 d inconvenience

HARI said...

cannot oppen the file.

हिंदी मंत्रणसभा,कोट्टारक्करा said...

sir
now it's ok!

lathikasachin said...

ഹിന്ദി-മലയാളം ഒരേ അര്‍ത്ഥമുള്ള വാക്കുകള്‍ കൂടി ദയവായി post ചെയ്താലും

pullikkanakkunsshs said...

ഹിന്ദി-മലയാളം ഒരേ അര്‍ത്ഥമുള്ള വാക്കുകള്‍ കൂടി ദയവായി post ചെയ്താലും

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom