പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

19 August 2011

कालांत मूल्यांकन केलिए उपयुक्त दो प्रश्न - पत्र

पहले कालांत मूल्यांकन केलिए उपयुक्त प्रश्न - पत्र  http://www.hindisabhaktr.blogspot.com प्रस्तुत करते हैं। इन्हें केवल नमूना समझें। हमारी आशा है कि अपने विद्यालय के प्रश्न पत्र तैयार करते समय आपको ये सहायक होंगे। अध्यापक बन्धुओं से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने स्कूल केलिए जो प्रश्न-पत्र तैयार करते हैं,इसे परीक्षा के बाद हमें भेज देने की कृपा करें। इन प्रश्न पत्रों का प्रकाशन हम करेंगे। केरल के सभी आध्यापक बन्धुओं और छात्रों को यह बहुत लाभदायक होगा.. download करने केलिए यहाँ दबाएँ।

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom