പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

27 January 2012

दसवीं कक्षा के अध्यापकों के लिए यह तो काफी है।व्याकरण कार्य के लिए 
उपयोगी संकलन।
Download करने केलिए यहाँ क्लिक करें ।

2 comments:

sujagb said...

यह डाउणलॉड नहीं कर सकते हैं। कृपया इसके व्लॉक कॊ हटाइए।

hindisopan said...

information केलिए शुक्रिया।

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom