പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

24 June 2012

महादेवी वर्मा और रेखाचित्र - गौरा---सी.आर. राजश्री


 रेखाचित्र शब्द चित्रकला के क्षेत्र से आया है। चित्रकला के क्षेत्र में रेखाओं का बड़ा महत्व होता है। कलाकार के भावों की अभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही होती है। इस प्रकार विभिन्न रेखाओं के माध्यम से बनाया गया चित्र ही रेखाचित्र है। साहित्य के क्षेत्र में चित्र के स्थान पर शब्द चित्र होते हैं और ये शब्द चित्रों का निर्माण कर उन्हें रेखाचित्र का स्वरूप देने वाले तत्व के रूप में रेखाओं के स्थान पर शब्द होते हैं। शब्दों की रेखाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति,व्यक्तित्व, वस्तु, घटना, तत्व या अनुभूति का जो चित्रण होता है वही रेखाचित्र है। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि शब्द रेखाओं की अपेक्षा कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान होता है। रेखाचित्र कभी काल्पनिक नहीं हो सकता। महादेवी वर्मा और रेखाचित्र - गौरा में

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom