പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

13 August 2012

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ 11ന്

"ഹിന്ദിസാറാണു പോലും.അച്ഛന്‍ പറഞ്ഞ രീതിയിലേയല്ല ചോദ്യങ്ങള്‍ഒന്നു വായിച്ചു നോക്ക്."ചോദ്യപേപ്പര്‍ വാങ്ങി നോക്കിതിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കേഷന്റെ ചോദ്യപേപ്പറാണ്വായിച്ചു നോക്കിശരികള് തന്നെയപ്പീ ശരികള് തന്നെ. 8,9,10 ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പര്‍ ക്ലിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ 8 9 10
10वीं कक्षा के लिए तैयैर किये गये प्रश्न पत्र में दिखाई देता है-
1. घटनाक्रम/क्रमबद्ध करें                  2
2. चरित्रगत विशेषताएँ चुनें               2
3. पारिभषिक शब्द                         3
4. सही मिलान पात्र, प्रोक्ति,लेखक...... 2
5. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से              4
6. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से
7. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से अपना विचार 8 
8. डायरी
9. पत्र
10. लघु लेख
11. कविता से प्रश्न                          1
12. कविता से प्रश्न शीर्षक                 1
13. कविता का आशय                     3
14. पोस्टर                                    3
15. क्रिया, काल, वर्तमान काल.....     2
16. विशेषण जोडकर लिखें                2
17. योजक कि, और.......                 2
18. क्रिया, विशेषण, संज्ञा, प्रत्यय    ...1
19. सर्वनाम परसर्ग                        1
20. खंड के नीचे प्रश्न                       2
21. खंड के नीचे प्रश्न                       2

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom