പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

13 December 2012

नवीं कक्षा की परीक्षा आज!

            ചോദ്യപേപ്പര്, സാമാന്യനിലവാരം പുലര്‍ത്തിയെന്നു പറയാം. ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റില്‍ നിന്ന് 10 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും 3,4 യുണിറ്റുകളില്‍ നിന്ന് 90 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളുമെന്നായിരുന്നു കേട്ടത്. ചോദ്യപേപ്പര്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ ശതമാനക്കണക്ക് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി.


  • കോഡ് B കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചോദ്യപേപ്പര്‍   download from here
  • കോഡ് A മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചോദ്യപേപ്പര്‍     download from here

1 comment:

MALAPPURAM SCHOOL NEWS said...

12. इसी तरह मनुष्य अगर मिल-जुलकर रहेगा तो चैन की ज़िंदगी बिता पाएगा।(?) मनुष्य =man/men?
कुछ शब्दों के आगे लोग, गण, वृन्द, जाति, जन और वर्ग आदि शब्द लगाकर उनके बहुवचन बनाये जाते हैं। जैसे-
साधु - साधुलोग
बालक - बालकगण
अध्यापक - अध्यापकवृन्द
कुछ शब्दों को दो बार प्रयोग करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे-
घर - घर-घर
भाई - भाई-भाई
गाँव - गाँव-गाँव

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom