പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

24 June 2013

एक शिक्षक की भूमिका continuous, comprehensive, evaluation and assessmentएक शिक्षक की भूमिका

एक शिक्षक की भूमिका शामिल कक्षा में सभी छात्रों को रखने के लिए है. अपने साक्षात्कार में, "समय इंतज़ार" "सगाई के समय" और क्या अंक शिक्षकों के बारे में सुबीर शुक्ला वार्ता को अपने छात्रों को सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए और वे खुद को सही मायने में कक्षा में लगे हुए हैं ...

सीसीई और सीसीए पर

सुबीर शुक्ला सीसीई और सीसीए के बारे में बात करती है - और शब्दों सतत, व्यापक, मूल्यांकन और आकलन के पीछे अर्थ. उन्होंने यह भी एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में सीसीई के बारे में बात करती है और शिक्षकों के सभी छात्रों को उनके सीखने के लक्ष्यों तक पहुंचने में इतना है कि उनके शिक्षण और मूल्यांकन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं ...

बदलाव की जरूरत

इन वर्षों में, शिक्षा प्रणाली विकसित किया गया है. ध्यान देने के कौशल विकास के लिए सीखने और उनकी खुद की समझ पैदा करके सीखने के छात्रों के लिए समय के साथ आधारित सामग्री और ज्ञान से स्थानांतरित कर दिया गया है. शिक्षा के क्षेत्र में इस बदलाव का समर्थन करने के लिए, शिक्षण और पाठ्यक्रम प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है - संस्थाओं, प्रशासन और शिक्षकों ...

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom