പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

26 July 2013

हाथी के साथी: लक्ष्मणन जी

         दसवीं कक्षा की पहली इकाई (बसेरा लौटा दो) - विशेषतः हाथी के साथी - के आधार पर कण्णूर ज़िले के सरकारी हायर सेकंडरी स्कूल कुञ्ञिमंगलम के हिंदी अध्यापक लक्ष्मणन जी ने जो विशेष प्रयास किया है वह बिलकुल सराहनीय है। वह आपके सामने हम सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इस्तेमाल कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ना न भूलें। Click Here

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom