പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

30 November 2013

പത്താം ക്ലാസ്സുകാരേ....... തുടങ്ങീലേ......

On Your Mark! Set..........

 • घटनाओं को क्रमबद्ध करना ।
 • पाठरचनाकार और प्रोक्ति का परिचय ।
 • पात्र और उनके चारित्रिक विशेषताओं का मिलान ।
 • वार्तालाप ।
 • डायरी ।
 • पत्र ।
 • लघु लेख ।
 • रपट ।
 • पोस्टर ।
 • उद्घोषणा ।
 • विज्ञापन ।
 • अपठित कवितांश ।
 • अपठित गद्यांश ।
 • पारिभाषिक शब्द ।
भाषा की बातें ।
 • संज्ञा सर्वनाम
 • लिंग – वचन
 • विशेषण
 • क्रियाविशेषण
 • क्रिया भेद
 • वाक्यमिलान
अन्य :
 • जीवनी
 • कहानी
 • आत्मकथा
 • संपादकीय
 • साक्षात्कार

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom