പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

18 December 2013

II Term Exam Dec 2013 വിശകലനം

         ചോദ്യം 1 ല്‍ सकुबाई - नाटक എന്നതിന് പകരം एकपात्रीय नाटक എന്ന്തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഉചിതം. 1. ചോദ്യം 6 ല്‍ '' किससे पूछा '' എന്നതിന് പകരം '' किससे पूछा गया ''എന്ന് ചോദിക്കണമായിരുന്നു. 1. ചോദ്യം 4 ന്റെ ഉത്തരങ്ങളായി टनिस में चैंपियन, फुटबाल में चैंपियन, हैंडबॉल में चैंपियन എന്നതിന് പകരം टेनिस में चैंपियन के रूप में എന്ന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അതായത് ഉത്തരമായി ചേരാന്‍ के रूप में എന്ന് കൂടി ചേര്‍ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  ചോദ്യപേപ്പറിന്‍റെ വേരും പൂവും തേടി കണ്ണൂരില് നിന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കള്‍ വിശകലനം നടത്തുന്നു. click here

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom