പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

06 February 2014

पाल के किनारे रखे इतिहास अनुपम मिश्र

बिछुडन    വേര്പാവട്
कल्पना സങ്കല്പംവ
संजोना അലങ്കരിക്കുക
मिसाल ഉദാഹരണം
पाल വരമ്പ്
नुकीला കൂര്ത്തക
ठोकर लग जाना തട്ടി വീഴുക
गुस्सा ദേഷ്യം
दरांती അരിവാള്‍
लोहा ഇരുമ്പ്
किस्सा കഥ
पारस സ്പര്ശ്മണി (ഇരുമ്പിനെ സ്വര്ണശമാക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിവുളള കല്ല്)
छिन जाना തട്ടിയെടുക്കുക
घटना സംഭവിക്കുക
छूना തൊടുക
कसौटी അരകല്ല്
बाँट लेना വിതരണം ചെയ്യുക
अनगिनत എണ്ണമറ്റ
बाधा തടസ്സം
गिनना എണ്ണുക
झिलमिलाहट തിളക്കം
आबादी ജനസംഖ്യ
औसत ശരാശരി
दौर സന്ദര്ഭംശ
हिस्सा ഭാഗം
बूंद തുളളി
बगरना വ്യാപിക്കുക
रेगिस्तान മരുഭൂമി
गुणा മടങ്ങ്

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom