പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

18 August 2014

Scheme of work Revised

നേരത്തേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Scheme of work ല്‍ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ധ്യാപകര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് : HS Section : UP Section : LP Section : Primary Term Evaluation

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom