പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

17 March 2015

HINDI ALL IN ONE PACK 2015 FOR SSLC

HINDI - FROM ORUKKAM 2015 BY EDUCATION DEPT.KERALA
HINDI - FROM NIRAKADIR 2015 BY DIET ALAPPUZHA
HINDI - VELICHAM  - BY MADHYAMAM
HINDI - MUKULAM QUESTION PAPER 2015
HINDI - ASRA 2015 BY HINDISOPAN, CHIRAG AND HINDI VEDI BLOGS
HINDI - STEPS 2015- BY DIET KASARAGOD
HINDI - 5 SETS OF MODEL QUESTION PAPERS2015 BY K.P SIVADASAN , GHSS KARIMBA(COURTESY: HINDI BLOG)
HINDI - QUICK REFERENCE GUIDE 2015 BY BY K.P SIVADASAN , GHSS KARIMBA(COURTESY: HINDI BLOG)
HINDI - MIKAVU 2014 BY DIET KASARAGOD
HINDI - ORUKKAM 2014 BY EDUCATION DEPT .KERALA
HINDI ASRA 2013
HINDI - MANGALAM VARIKA PAREEKSHA SAHAYI 2013
HINDI - MUKULAM HINDI QUESTIONS 2013
HINDI -MUKULAM HINDI ANSWERS
HINDI - VIJAYAJYOTHI 2013 BY DIET WAYANAD
HINDI ORUKKAM 2013 BY EDUCATION DEPT. KERALA
HINDI-  SAHAPADI 2012 - MALAPPURAM
HINDI - MUKULAM2012 - DIET KANNUR
HINDI - NIRAVU 2012- ALAPPUZHA
HINDI  -QUESTION PAPER  MARCH 2013
HINDI -  QUESTION PAPER - MODEL EXAM 2013
HINDI -  SCERT QUESTION POOL
HINDI -MODEL EXAM 2015 QUESTION PAPER
HINDI - MODEL EXAM2015 ANSWER KEY
HINDI - MODEL QUESTION PAPER By SOMASEKHARAN,,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara)
HINDI - ANSWER KEY  BY SOMASEKHARAN,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara

1 comment:

deepak mavi said...

Get the more information about the world and increase your knowledge...
see this link.. click here ..

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom