പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

08 May 2015

HINDI ALL IN ONE PACK 2016 FOR SSLC

 1. HINDI - FROM ORUKKAM 2015 BY EDUCATION DEPT.KERALA
 2. HINDI - FROM NIRAKADIR 2015 BY DIET ALAPPUZHA
 3. HINDI - VELICHAM  - BY MADHYAMAM
 4. HINDI - MUKULAM QUESTION PAPER 2015
 5. HINDI - ASRA 2015 BY HINDISOPAN, CHIRAG AND HINDI VEDI BLOGS
 6. HINDI - STEPS 2015- BY DIET KASARAGOD
 7. HINDI - 5 SETS OF MODEL QUESTION PAPERS2015 BY K.P SIVADASAN , GHSS KARIMBA(COURTESY: HINDI BLOG)
 8. HINDI - QUICK REFERENCE GUIDE 2015 BY BY K.P SIVADASAN , GHSS KARIMBA(COURTESY: HINDI BLOG)
 9. HINDI - MIKAVU 2014 BY DIET KASARAGOD
 10. HINDI - ORUKKAM 2014 BY EDUCATION DEPT .KERALA
 11. HINDI ASRA 2013
 12. HINDI - MANGALAM VARIKA PAREEKSHA SAHAYI 2013
 13. HINDI - MUKULAM HINDI QUESTIONS 2013
 14. HINDI -MUKULAM HINDI ANSWERS
 15. HINDI - VIJAYAJYOTHI 2013 BY DIET WAYANAD
 16. HINDI ORUKKAM 2013 BY EDUCATION DEPT. KERALA
 17. HINDI-  SAHAPADI 2012 - MALAPPURAM
 18. HINDI - MUKULAM2012 - DIET KANNUR
 19. HINDI - NIRAVU 2012- ALAPPUZHA
 20. HINDI  -QUESTION PAPER  MARCH 2013
 21. HINDI -  QUESTION PAPER - MODEL EXAM 2013
 22. HINDI -  SCERT QUESTION POOL
 23. HINDI -MODEL EXAM 2015 QUESTION PAPER
 24. HINDI - MODEL EXAM2015 ANSWER KEY
 25. HINDI - MODEL QUESTION PAPER By SOMASEKHARAN,,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara)
 26. HINDI - ANSWER KEY  BY SOMASEKHARAN,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom