പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

27 August 2011

ഭൂമിയുടെ അവകാശികള്‍?

ഭക്ഷണത്തിനും വിനോദത്തിനും മത്സരത്തിനും പ്രദര്‍ശനത്തിനുമായി മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് യോജിക്കുന്ന ധാരാളം വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, കുട്ടികളുടെ മുന്പില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തതാണ്. 
ഈ പോസ്റ്റ് ഉടന്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.


  video
video video

1 comment:

हिंदी मंत्रणसभा,कोट्टारक्करा said...

സര്‍
ഇവ ഉടന്‍ ഡില്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
अदृश्य होनेवला अलौकिक എന്ന വീഡിയോ പോലും പ്രശ്നമായ സ്കൂളുകളുണ്ട്.വിവേകപൂര്‍വ്വം ഈ വീഡിയോകള്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പു പറയാന്‍ കഴിയില്ല...

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom