പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

02 November 2011

सकुबाई


सकुबाई नाटक की रंगसज्जा में महानगरीय जीवन का कौन-सा पहलू प्रकट होता है?
रंग सज्जा से पता चलता है कि इस घर में एक उच्च मध्यनगरीय परिवार के सदस्य रहते है। परिवार के सदस्य कुछ--कुछ गड़बड़ी में रहनेवाले है। घर में नौकरानी रखी गई है।अत.  सब काम उसे सौंप देने का उद्देश्य भी उनके मन में है।

यब लोग यही सोचते हैं कि बाई रखी है तो हम काम क्यों नहीं करें?
नौकरानी के प्रति मालिक का कौन-सा मनोभाव यहाँ प्रकट होता है शहरी जीवन की यह विशेषता है कि घरवाले नौकर-नौकरानी रखते है।मालिकिन के पास रसोई के लिए आवश्यक समय न रहता है।नाटक में भी इसलिए नौकरानी के लिए छोड़ देना अच्छा नहीं है। आखिर नौकरानी भी तो एक मनुष्य है न

संपन्नता और विपन्नता में रहने वाले बच्चों के व्यवहार अंतर दिखाई देता है।दूध और बिस्कुट के संदर्भ को आधार बनाकर इसपर टिप्पणी लिखिए।
पूजा कपूर के बच्चों को खिलाने में सकुबाई को बहूत परिश्रम करना पड़ता है। घर में आवश्यक मात्रा में भौजन रहता है तो बच्चे खाते नहीं है।सकुबाई सोचती है कि मुझ जैसी गरीबों के घर में अगर दूध
और बिस्कुट लेकर जाती तो बच्चे जल्दी ही हमारे पीछे हो जाते है।संपन्नता में रहनेवाले बच्चों के व्यवहार में यही अंतर दिखाई देता है।

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom