പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

12 September 2012

Answers of Std X Hindi

मित्रो, दसवीं हिंदी परीक्षा के उत्तर (पी.डी.एफ सहित) और दसवीं के प्रश्न-पत्र पर एक आलोचना यहाँ (click here) (पी.डी.एफ. सहित) चिराग में पोस्ट किया है।आपसे प्रार्थना है कि कमेंट, आलोचना, सुझाव, निर्देश आदि पोस्ट करनें में कंजूसी मत दिखाएँ। रवि

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom