പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

16 December 2012

ഹിന്ദി പരീക്ഷ ചോദ്യക്കടലാസിന്റെ ഉത്തരങ്ങള്‍

17-12-2012 ന് കഴിഞ്ഞ പത്താം തരം ഹിന്ദി പരീക്ഷ ചോദ്യക്കടലാസിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുടെ ഒരു മാതൃകയും വിലയിരുത്തലും pdf അടക്കം ചിരാഗി (chiragknr1.blogspot.com) ല്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രതികരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, രവി.

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom