പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

20 January 2013

SSLC Hindi Question 2


घटनाओं को क्रमबद्ध करना

आप निम्नलिखित घटनाएँ छात्रों को दें ।
गाय का भव्य स्वागत किया ।
गाय को श्यामा के घर से लाया ।
एक वर्ष के उपरान्त वह माता बनी ।
अन्य पशु-पक्षियों से हिल-मिल गयी ।

वाचन करने का निर्देश दें ।
वाक्यों को क्रमबद्ध करने का निर्देश दें ।
समझा दें :-
घटनाओं में निहित आशय पहचानकर पहली घटना से लेकर लिखना है ।

मूल्यांकन सूचक का परिचय दें ।
आशय समझा है ।
क्रमबद्ध करके लिखा है ।

अभ्यास के प्रश्न ।
o नगरपालिका के महापौर का शपथ समारोह चल रहा था ।
o संकरी गंदी गली मॆं बच्चा गिर गया ।
o माँ आकर बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गयी ।
o बच्चे की ऒर किसी का ध्यान नहीं गया ।

हाथी ने कई घरों और इंसानों को रौंद डाला ।
लोगों ने जंगल काटना शुरू किया ।
हाथियों ने उसे दफनाकर फर्ज निभाया ।
ज़ोर से बिजली का झटका लगा ।

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom