പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

23 January 2013

SSLC Question 3

Download SSLC2013 Orukkam Click here

वार्तालाप

आप यह अंश छात्रों को दें ।


वाचन करने का निर्देश दें ।
प्रसंग समझाने केलिए ये प्रश्न पूछें ।
गजाधर बाबू कहाँ काम करते थे ?
वे कहाँ और किसके साथ रहते थे ?
गणेशी कौन है ?  दोनों के संबंध क्या है ?
गजाधर के परिवार के संबंध में क्या जानते हैं ?
…...................
विचारों या उत्तरों को क्रमबद्ध लिखवाएँ ।
पूछें, वार्तालाप तैयार करते समय ध्यान देने की बातें क्या-क्या हैँ ?
चर्चा चलाएँ और इन बातों से संक्षिप्तीकरण करें ।

प्रसंगानुकूल हो ।
औपचारिकता न हो ।
पूर्व तैयारी और पूर्ण वाक्य की ज़रूरत नहीं ।
भाषा सरल एवं स्वाभाविक हो ।


छात्रों से वैयक्तिक रूप से लिखवाएँ ।
दल में चर्चा चलाएँ और दो-तीन दलों से प्रस्तुतीकरण करवाएँ ।
आप अपना प्रस्तुतीकरण करें ।


Teachers' Version

गजाधर बाबु : गणेशी...... तुम कहाँ हो भाई ?
गणेशी : आया बाबू जी ।
गजाधर बाबु : क्या नाश्ता तैयार है ?
गणेशी : हाँ, हाँ । ले लिजिए ।
गजाधर बाबु : अच्छा, आज तुम भी मेरे साथ खा लो ।
आगे इसका मौका तो शायद.......
गणेशी : ये सब छोड दिजिए बाबु जी । जल्दी खा लिजिए,
गाडी का वक्त आ चुका है । सभी समान बाँध रखा है ।
गजाधर बाबु : हाँ, हाँ ठीक है । जानते हो, पत्नी और संतान मेरी प्रतीक्षा
में है । तीस-पैंतीस साल के बाद सब के साथ......एक घर में
…..रहने जा रहा हूँ । इसी जोश में हूँ ।
गणेशी : हाँ । लेकिन अब तक आप है मेरा सब कुछ ।
आगे किसकी सेवा करूँ ?
गजाधर बाबु : दुखी मत हो बेटा । जानते नहीं रिटायर होकर
यहाँ नहीं रह सकते । तुम्हारे साथ रहकर ही परिवार
केलिए सब कुछ कर पाये ।
गणेशी : हाँ, कभी मेरी याद कीजिएगा ।
गजाधर बाबु : क्या बोलते हो ? तुम मेरे अपने हो ।
सुनो, आवाज़ तो गाडी की है क्या ?
गणेशी : ठीक है, बाबु जी । सदा खुशी एवं सुखी से रहो । नमस्ते ।

3 comments:

MALAPPURAM SCHOOL NEWS said...

ഇനി ആരും മിണ്ടിയില്ലേല്‍ ഞാനും മിണ്ടൂല.

GIRIJA KUMARI said...

THANK YOU. BUT CAN NOT TAKEN PRINT.
IN THE TYPE OF QP1,2,3IN PDF VERY USEFUL.

MALAPPURAM SCHOOL NEWS said...

ഗിരിജാജി, സുസ്വാഗതം ഒപ്പം നന്ദിയും.
സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പിയെടുത്ത് നോട്ട്പേഡിലോ വേഡ് പ്രൊസസറിലോ കോപ്പി ചെയ്ത് ആവശയം പോലെ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിക്കാം. PDF ആക്കി മാറ്റണമെങ്കില്‍ അതുമാകാം. ഈമെയിലായും അയച്ചുതരാം.

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom