പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

25 January 2013

SSLC Question 4


पाठ, रचनाकार और प्रोक्ति का परिचय

 • आप निम्नलिखित तालिका छात्रों को दें ।
पाठ
रचनाकार
प्रोक्ति
मनुष्यता
......................
कविता
प्रिय डाक्टरस
पुनत्तिल कुञ्ञब्दुल्ला
...................

 • वाचन करने का निर्देश दें ।
 • खंभे भरने का निर्देश दें ।
 • मूल्यांकन सूचकों का परिचय दें ।
  • सही उत्तर पहचानकर खंभे भरा है ।

   सभी पाठभागों से इसी प्रकार की तालिका बनाने का निर्देश दें ।

   अभ्यास केलिए : - दुग्ध-दोहन की नियुक्ति के विषय में महादेवी वर्मा और ग्वाले के बीच का वार्तालाप कल्पना करके तैयार करें । सँकरी गंदी गली में बच्चा गिरने के संबंध में चैनलवालों और गाँववालों के बीच का वार्तालाप तैयार करें । स्कूल से लौटे डौली ने पिल्लों की खोज शुरू की । इस विषय के बारे में डौली और आया के बीच का वार्तालाप तैयार करें ।

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom