പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

23 June 2015

व्यवसाय की सूची : List of Occupation

आप क्या काम करते हैं?  (What work do you do?)  Are you prepared for the question?   (Are you prepared for the answer?)  In this lesson, we learn some of the Hindi names for jobs and occupations.  While you may not be prepared for every answer, this lesson helps you to develop this part of your vocabulary.

Detective जासूस Fisherman मछुवा
Diver पनडुब्बा Florist फूलवाला
Doctor डाक्टर/ वैद्य Forester वन अधिकारी
Ecologist परिस्थिति वैज्ञानिक Gardener माली
Economist अर्थशास्त्री Geologist भू-विज्ञानी
Editor संपादक Governor राज्यपाल
Educationalist शिक्षाविशारद् Grocer पन्सारी
Educator शिक्षक Green grocer सब्जी वाला
Electrician विद्युद्वेत्ता Guide मार्गदर्शक /गाइड
Engineer अभियंता/ इंजीनियर Headmaster प्रधानाध्यापक
Entrepreneur उद्यमी, उद्योगपति Historian इतिहासकार
Evangelist ईसाई मत का प्रचारक Industrialist उद्योगपति
Executive प्रवर्तक Information Technologist सूचना प्रौद्योगविज्ञ
Farmer किसान Instructor अध्यापक

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom