പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

15 November 2011

आद्मी का बच्चा

अंतर्विरोध self contradiction नतीजा ഫലം बेफिक्र ചിന്തയില്ലാത്ത मुआयना നിരീക്ഷണം धुलवाना കഴുകിക്കുക कंधीकराना ചീകുക विलायत വിദേശം, ഇംഗ്ലണ്ട് बेपरवाह കൂസലില്ലാത്ത कीड़े-मकोडे ക്ഷുദ്രജീവികള്‍ हामी भरना സമ്മതിക്കുക दफा പ്രാവശ്യം खिमियाना കോപിക്കുക क्वारटर ക്വാര്ട്ടേകഴ്സ് धक्क से रह जाना സ്തംഭിച്ചു നില്ക്കുക जिद्द करना ശാഠ്യം പിടിക്കുക बेहूदा അപരിഷ്കൃതമായ शहतूत മള്ബഷറി बेबसी വിവശത थामना താങ്ങുക ज़बरन ബലമായി मोज़े സോക്സ് फीता നാട जुआँ പേന്‍ संगत കൂട്ട് डाँट ശകാരം बर्खास्त कर देना പിരിച്ചുവിടുക मचलना ശാഠ്യം പിടിക്കുക पाँव पटकना ആഞ്ഞുചവിട്ടുക
अधिक पढने केलिए
 यशपाल के "आदमी का बच्चा" पढने के बाद मुझे ये लगा था के वे इंसान के दुःख को समझते हैं; पर, कई वर्ष बाद  मेरे दोस्त अमोघ ने बताया के वो समाजवादी हैं | ये उक्ति मेरे लिए बिलकुल नयी थी क्यूंकि मैंने कोमलता और सौहार्द  में किसी राजनैतिक उद्देश्य के छिपे होने का संशय कभी नहीं किया था |  आज कई वर्ष वाद उनकी "देशद्रोही" पढने के बाद कुछ कुछ ये ज्ञात होने लगा के, वो मार्क्सवादी तो थे, परन्तु उन्होंने अपनी विद्रोही मंसूबो को प्रेम और दया का आवरण पहनाने का प्रयास नहीं किया कभी; आदमी का बच्चा में उनका दुःख हृदयंगम था, मताव्लाम्बिता नहीं | और वैसे भी अगर किसी का दुःख बांटा अगर समाज्वादिता का मुखापेक्षी है , तो समाजवाद ग्राह्य है |

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom