പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

30 January 2013

SSLC Question 6 लघु लेख

आप यह अंश छात्रों को दें ।
“आजकल जल की सुलभता एवं स्वच्छता में बहुत कमी आ गयी है”।  इस कथन पर अपना विचार प्रकट करें . वाचन करने का निर्देश दें ।
प्रसंग समझाने केलिए ये सूचनाएँ दें।

 • जल का महत्व ।
 • जल का प्रकृति से संबंध ।
 • जल-श्रोतों की आज की हालत ।
 • जल की कमी एवं प्रदूषण के कारण ।
 • परिणाम पर अपना विचार ।

सूचकों पर विचार एकत्र करने का निर्देश दें ।
पूछें, लेख लिखते समय ध्यान देने की बातें क्या-क्या हैँ ?

 1. भूमिका ।
 2. विषय विश्लेषण ।
 3. उपसंहार ।
 4. शीर्षक ।


सूचकों पर चर्चा चलाएँ।
वैयक्तिक रूप से लेख लिखने का निर्देश दें ।
दल में चर्चा एवं दो-तीन प्रस्तुतीकरण करवाएँ ।
अपना प्रस्तुतीकरण करें ।

अभ्यास केलिए : -

 • आजकल विज्ञापन हमारे जीवन का अंग बन गया है । इस कथन पर विचार करें ।
 • आज संसार में विशाल और शानदार अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है । इस कथन पर अपना विचार प्रकट करें 
 • आज के ज़माने में "फास्टफुड भोजन” अपने राज्य में एक मुख्य स्थान पा चुका है ।इस पर अपना विचार प्रकट करें । 

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom