പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

22 November 2015

पैर  की  मोच और   छोटी   सोच ,
हमें   आगे  बढ़ने   नहीं   देती ।

टूटी   कलम  और औरो   से   जलन ,
खुद   का   भाग्य लिखने   नहीं   देती ।

काम   का   आलस  और पैसो   का   लालच ,
हमें   महान बनने   नहीं   देता ।
अपना   मजहब   उंचा और  गैरो   का   ओछा
ये    सोच    हमें    इन्सान   बनने   नहीं   देती ।
दनिया   में   सब   चीज मिल   जाती   है,......
केवल   अपनी   गलती नहीं   मिलती.........


भगवान   से   वरदान   माँगा कि   दुश्मनों   से
पीछा   छुड़वा   दो , अचानक   दोस्त
कम   हो   गए......
" जितनी   भीड़ ,     बढ़   रही
ज़माने   में........।
लोग   उतनें   ही , अकेले   होते
जा   रहे   हैं......।।।

इस   दुनिया   के   लोग   भी   कितने
अजीब   है   ना ;   सारे   खिलौने
छोड़   कर जज़बातों   से    खेलते   हैं........

किनारे   पर   तैरने   वाली   लाश   को   देखकर
ये   समझ   आया........       
बोझ   शरीर   का  नही साँसों   का   था......
 
दोस्तो   के   साथ   जीने   का   इक   मौका
दे   दे      खुदा...........
तेरे   साथ   तो  हम   मरने   के   बाद
भी   रह   लेंगे........

तारीख   हज़ार
साल   में  बस  इतनी सी   बदली   है…........
तब   दौर  पत्थर   का   था
अब   लोग पत्थर   के  हैं..."

स्वर्ग  का  सपना  छोड़  दो,
नर्क   का   डर   छोड़   दो ,
कौन   जाने   क्या   पाप ,
क्या   पुण्य ,
बस............
किसी   का   दिल      दुखे
अपने   स्वार्थ   के   लिए ,
बाकी   सब
कुदरत   पर   छोड़   दो.......

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom