പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

18 December 2015

निबंध कैसे लिखें?

निबंध लिखने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी विषय पर लिखें लेकिन उसका अध्ययन जरूर कर लें।
आइये जानते हैं कुछ अहम बातें :
1. निबंध लिखने से पूर्व विषय की समझ होना बहुत जरूरी है। विषय को पहले जानें, समझें। उसके बाद विभिन्न बिंदुओं को किसी कागज या डायरी में लिखें। पाइंट्स बनाकर विषय पर बेहतर लिखा जा सकता है।
2. भाषा सरल रखें। ऐसे निबंध पढ़ने में रोचक तथा आसानी से समझ में आ जाते हैं। आपके लिये लिखने में भी आसानी होती है।
3. लिखने के बाद निबंध को पढ़कर देखिये। इससे आप स्वयं जान सकते हैं कि गलतियां कहां हुईं। गलतियों को सुधारने का यह सबसे बेहतर तरीका है। भाषा की लय का भी आपको पता चल जायेगा। आप खुद पढ़ेंगे तो यह भी मालूम चलेगा कि कहीं आप विषय से भटक तो नहीं रहे।
4. विषय को क्रमबद्ध तरीके से लिखिये। आपकी बात इससे आसानी से दूसरों की समझ में आयेगी।
5. निबंध के वाक्य अधिक लंबे न हों।

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom